Oferta konsultacji indywidualnych z Agatą oraz zajęć oferowanych w czasie rzeczywistym: